Enerji Kimlik Belgesi (EKB), enerji ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla, binaların enerji performanslarını gösteren resmi bir belgedir.

Belge, temelde, binaların enerji tüketimi ile karbon emisyon değerlerini gösterir. Binalar, performanslarına göre A Enerji Sınıfından, G Enerji Sınıfına kadar derecelendirilir. Enerjiyi en tasarruflu ve verimli kullanan sınıf A olurken, G en düşük dereceli sınıfı belirtir.

Enerji Kimlik Belgesi, 2 Mayıs 2007 tarihli “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” na dayanmaktadır.

Kanuna bağlı 2008 tarihli “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” çıkarılmış, 2017 yılında yönetmelikte kimi değişiklikler yapılmıştır ve belgeler şu an geçerliliğini koruyan bu yönetmeliğe göre düzenlenmektedir.

İstisnaları olmakla birlikte Enerji Kimlik Belgesi almak zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalara yapı kullanım izin belgesi kanunen verilemez. Bu nedenle de binaların alım-satım ve kiralama işlemleri gerçekleştirilemez.

Enerji Kimlik Belgesi, aşağıda bulunan bina türleri için alınmalıdır:

 • Konutlar
 • Apartmanlar
 • Ofisler
 • Kamu Binaları
 • Ticari Binalar
 • Hizmet Binaları

1 Ocak 2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binalar mevcut bina, bu tarihten sonra almış binalar ise yeni bina olarak değerlendirilir.

Mevcut binalar için alınması gereken en küçük EKB değeri bulunmamaktadır.

Yeni binalar ise minimum C harf notunu almalıdır.

Mevcut binalar, belgeyi 1 Ocak 2020 tarihine kadar almalıdır.

Yeni binalar ise, yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) alınması aşamasında enerji kimlik belgelerini almalıdır.

EKB, belgeyi vermeye yetkili akredite kuruluşlarca verilir.

Akredite kuruluş binadan bazı belgeler toplar, belgelere göre çeşitli ölçümler yapar ve sonuçları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aktarır. Bilgilerin aktarılması sonrasında belge alınabilir.

Yeni binalarda:

 • Mimari ve mekanik proje
 • Elektrik projesi
 • İnşaat ruhsatı
 • Isı yalıtım raporu

Mevcut binalarda:

 • Mimari proje
 • İnşaat ruhsatı
 • İskân ruhsatı

Enerji Kimlik Belgesi için mantolama (ısı yalıtımı) zorunlu değildir.

Enerji Kimlik Belgesi fiyatları daire/yapı sayısı ve binanın metrekaresine göre değişmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl geçerlidir. 10 yılın ardından belgenin yenilenmesi gerekir.

Binada enerji performansını etkileyecek bir değişiklik olursa da belgenin 1 sene içinde yenilenmesi gerekmektedir.